Стрімкий  розвиток  індустрії  туризму  викликає  до  цієї  теми  все  більший  інтерес  у теоретиків і практиків менеджменту. Головні  причини  цього  криються  в  самому  характері  розвитку  ринку.  По-перше,  сьогодні  абсолютно очевидна величезна позитивна дія індустрії туризму на рівень економічного розвитку національних економік багатьох  держав. По-друге, логіка розвитку ринку показує, що в сучасних умовах попит на туристичні  послуги  настільки  диференційований,  що  практично  кожна  країна  може  сформувати ефективну  пропозицію  на  цьому  ринку.  По-третє,  основний  мотив  споживання  туристичних  послуг – бажання  отримати  нові  враження, яке створює  константні передумови для стійкого росту попиту на туризм.
туристична сфера збільшує надаваємі види послуг
туристична сфера збільшує надаваємі види послуг

Розмір оригіналу:   670x380
Тип: jpg   Дата:

Бурхливий  розвиток  масового  туризму  у світі  в  останнє  десятиліття  викликав  адекватний  розвиток індустрії туризму і суміжних галузей господарства, науки і культури, системи освіти.
В цілому необхідно відмітити зростання інтенсивності конкуренції між регіонами і країнами в області міжнародного туризму. На розвиток світового ринку туристичних послуг продовжують впливати соціально-демографічні зміни, стан економіки, політична ситуація. При цьому розвиток світового туризму показує, що для сучасного етапу характерне швидке відновлення його об’ємів в несприятливій обстановці. Безпека надання туристичних послуг – це характеристика, яка набуває особливого значення останніми роками у зв’язку з рядом негативних явищ, в першу чергу, з міжнародним тероризмом.
У зв’язку з цим характерною тенденцією з боку споживчого ринку є підвищення попиту на послуги, що гарантують високу міру реагування на виникнення яких-небудь ускладнень, наприклад, загрози теракту. А здатність гарантувати ці послуги, в основному, залежить від зусиль держави приймаючої країни, уряд і туріндустрія повинні працювати погоджено і на партнерській основі брати на себе вирішення “проблеми непередбачених обставин” з метою мінімізації наслідків різноманітних ускладнень.
Основні  акценти  діяльності  туристичних  операторів  орієнтовані  на  глобалізацію  бізнесу  і освоєння спеціалізованих ринків. Характерною особливістю попиту на ринку туристичних послуг є посилення його диференціації, що,  у свою чергу,  є  наслідком  популяризації  туристичних  переваг (комфорт,  пригоди),  і відповідним чином впливає на пропозицію. Головними  елементами  формування  турпослуг  стають  розваги,  емоції,  освіта. Зростає питома вага соціальної складової в сукупності споживчих вигод: напрям поїздок відповідає показникам “модності” і статусу особи. Розвиток  ринку  показує,  що  також  росте  фінансово  перспективний  і  динамічний  сектор медичного  туризму, основними чинниками  збільшення  якого  є  значущі  для  споживача  вигоди, що отримуються у зв’язку з різницею в рівні цін на медичне обслуговування і швидкістю його надання.
З розвитком останнім часом широкого спектру підприємств невиробничої сфери виникає проблема ефективної реалізації їх продукції. Збільшення конкуренції на ринку послуг примушує виробників обирати власні, відмінні від інших, шляхи просування свого продукту на ринок. До речі останнім часом багато освітніх компаній почали приділяти більше уваги сфері туризму, вони почали писати реферати, дипломні роботи та курсові роботи по вузьконаправленим видам туризму та специфічним напрямкам. Замовити курсову роботу, реферат та інші види студентських робіт по темі туризм зараз зовсім не складна справа. Ви просто звертаєтеся до послуг відповідних організацій говорите назву своєї роботи або реферату, у більшості випадків платите аванс і чекаєте роботу. Ніяких походів по бібліотеках, ніякої витрати часу, насолоджуйтеся вільним часом, тоді як стороння для вас людина заробляє вам високі бали. Якщо ви вирішили заказать реферат на тему туризм, тоді ми радимо звертатися не просто до людей, які пишуть роботи на замовлення, а до фахівців в туристичній області. Наприклад, заказать реферат по темі екотуризму краще у тих, хто в оголошеннях вказує про готовність написання робіт з цієї тематики, а не просто – реферати на замовлення.  Просуванню і в цілому маркетингу послуг, на відміну від маркетингу товарів, приділяється набагато більша увага з боку маркетингових шкіл і практикуючих менеджерів. Окрім очевидного росту економіки сфери послуг, така зміна пріоритету зобов’язана також багатьом іншим чинникам. Із скороченням об’єму втручання держави в економіку таких галузей, як авіаперевезення, туристський і готельний бізнес, сфера телекомунікацій, при прийнятті маркетингових стратегій необхідно вирішувати ряд проблем, пов’язаних з пропозицією послуг, ціновою політикою, рекламою, які раніше регулювалися урядовими інструкціями.
Що стосується послуг у сфері туризму і гостинності, то в умовах бурхливого розвитку цієї галузі нині і число компаній, що займаються наданням подібних послуг, менеджерам і маркетологам вже досить важко звернути увагу потенційних клієнтів на діяльність своєї фірми традиційними методами реклами і просування послуг. Тут особливо важливе новаторство в манері і формі підношення необхідної інформації, тому що зараз люди вже наситилися стандартною телевізійною і зовнішньою рекламою. Багато успішних компаній все більше і більше прибігають до спеціальних заходів, які передбачають застосування сучасних технологій, ефективних психологічних хитрощів і безпосереднього спілкування з можливими клієнтами.
Резюмуючи вищесказане, можна зробити висновок, що при просуванні послуг на ринок в умовах жорсткої конкуренції повинні враховуватися специфічні властивості самих послуг і зовнішня обстановка, що створилася, а новаторство в наданні інформації цільової аудиторії і сучасні технології можуть стати запорукою успіху фірми. Для здійснення успішної  діяльності на ринку потрібна детально розроблена і добре продумана продуктова стратегія. Планування і розробка продукту повинні здійснюватися відповідно до інтересів споживача.  Необхідною умовою просування туристського продукту є відповідний вибір каналів поширення. Туроператори повинні аналізувати не лише види каналів, але і кількість, ефективність їх роботи по збуту туристського продукту.

6 вересня 2014

Автор:

Оцінити публікацію
Поділитися з друзями в соціальних мережах:
Viber


Залишити коментар або відгук